Τα κέντρα στα νησιά έχουν διπλάσιους πρόσφυγες απ’ όσους αντέχουν

Στα ελληνικά νησιά στεγάζονται πλέον 14.173 άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν διπλάσιοι από τη χωρητικότητα των κέντρων φιλοξενίας, που χτίστηκαν με προδιαγραφές για…